Web sa práve napĺňa produktami.

Drôtové versus bezdrôtové zabezpečovacie ústredne

Drôtové a bezdrôtové zabezpečovacie ústredne používajú iný spôsob spojenia medzi ústredňou a senzormi avšak cieľ je rovnaký, zabezpečiť ochranu majetku voči vlámaniu. Sú dlhé debaty o tom, že ktorý systém je lepší. Je zrejmé, že obe systémy majú svoje silné ale aj slabé stránky. Je zrejmé, že obe systémy majú jednu spoločnú vlastnoť, že je ich možné pripojiť na PCO – pult centralizovanej ochrany

„Drôtová“ cesta má svoje výhody v tom, že všetky senzory – pohybové detektory, okenné a dverové kontakty sú priamo, vodičom zapojené do ústredne so spolahľivou ochranou voči sabotáži. Prostriedky majú veľmi dobrú spoľahlivosť a na profesionálne zabezpečenie, pre objekty s vyššími rizikami je povolené používať iba tento spôsob zapojenia. Je zrejmé, že v prípade novostavieb je výhodné používať drôtový spôsob aj z hľadiska ceny a hlavne z aspektu spoľahlivosti – je oveľa menej falošných poplachov.

Aj z hľadiska bezpečnosti je lepšie používať drôtový systém ktorý má oddelenú riadiacu klávesnicu od zabezpečovacej centrály a tiež signalizačné zariadenie je oddelené os ústredne. Ústredňu je možné umiestniť do chráneného priestoru a v prípade manipulácie klávesnicou alebo signalizačným zariadením je možné posielať správu do monitorovacieho centra.

Je zrejmé, že inštalácia drôtového systému trvá dlhšie ale je tiež pravdou, že údržba tohto systému je lacnejšia a perióda medzi kontrolami je dlhšia.

Sú však aj také podmienky, keď je treba zabezpečiť rodinný dom, firmu a nie je možné inštalovať vedenie medzi senzormi a ústredňou. V tomto momente príde do úvahy riešenie s bezdrôtovými prostriedkami. Kvalita súčasných bezdrôtových systémov je na veľmi dobrej úrovni, je však zrejmé, že tento spôsob vyžaduje oveľa častejšiu údržbu a kontrolu prenosu medzi senzormi a ústredňou. Aj výmena batérií vyžaduje oveľa dôkladnejšiu prácu, vo väčšine prípadov je treba zavolať servisnú organizáciu ktorá má oprávnenie na vykonávanie tejto činnosti. Z finančného hľadiska  v prípade systému s piatimi snímačmi sú náklady na výmenu batérií sú približne 4 krát vyššie ako pri drôtenom systéme. Z uvedeného vyplýva, že nasadenie bezdrôtového systému doporučujeme iba v prípade ik iná cesta nie je možná.

 


meno:
heslo:

Príjem poplachových správ
- z GPRS
- z IP komunikátorov
- z tel. komunikátorov
 PCO, alarm, IP prijimac, IP prijímač

GSV7 - univerzálny GSM/GPRS
komunikátor k ENIGMA II

- 2 IP adresy
- 5 protokolov
- Heartbeat test
- 10 tel. Čísiel na SMS
- Volanie pri alarmu
- Diaľkové ovládanie
- Programovanie cez USB
- 6 vstupov
- 2 výstupy s OC
- kompatibilné s ústredňami PARADOX a DSC
- Možnosť pripojenia tel.
komunikátora
- Vlastný napájací zdroj


Android aplikácia k ústredniam SECOLink

Ovládanie ústredne, zapínanie elektrických zariadení


registrácia domény, webmaster, design & webhosting - www.poruban.sk ©2024