Web sa práve napĺňa produktami.

PIR snímač
 
PIR – Passive Infrared detector alebo pasívny infračervený snímač zabezpečí detekciu pohybu predmetu, osoby ktorého teplota je iná ako teplota okolia. Tieto snímače majú rôzne charakteristiky a delíme ich podľa tejto vlastnosti na:
-          Priestorové – uhol pokrytia je približne 90° a dosah do 18 m v prípade veľmi kvalitných snímačov aj viac
-          Chodbové  - uhol pokrytia je približne 6° na konci dosahu snímača čo môže byť aj 30 – 35 m v prípade veľmi kvalitných snímačov aj viac (60 m)
-          Záclonové – sú podobné ako chodbové čo sa týka vodorovnej charakteristiky rozdiel je v množstve zvislých detekčných oblastí, dosah je podobná ako pri priestorových snímačov.
Samozrejme uvedené parametre sú iba informatívne a vlastnosti jednotlivých snímačov závisia od kvality výrobku.
Tieto snímače je doporučené inštalovať do bežných priestorov bez možného prúdenia vzduchu inej teploty ako ustálená teplota vzduchu v chránenom priestore.

 
 
PIR + RADAROVÝ snímač DUAL-TEC®
 
Tento typ snímača začala vyrábať firma C&K, Inc. z USA, v súčasnosti ho vyrába spoločnosť Honeywell. Na základe tohto snímača začali vyrábať aj iný výrobcovia pohybové snímače vyrobené duálnou technológiou, treba však pripomenúť, že kým ostatné snímače väčšinou pracujú vo frekvenčnom pásme okolo 10 GHz tak snímače vyrobené firmou Honeywell pracujú s frekvenciou okolo 24 GHz. Kým frekvencia ostatných snímačov “vidí” aj cez steno tak snímače vyrobené firmou Honeywell skoro presne kopírujú oblať pokrytia PIR snímača a používaná frekvencia neprechádza cez stenou.  
Účel tohto snímača je ten istý ako snímača PIR s tým rozdielom, že obsahuje okrem snímača PIR a radarový snímač ktorý je aktívny, teda vyžaruje elektromagnetické žiarenie a zisťuje fázový posuv medzi vyžiareným impulzom a od pohybujúceho telesa odrazeného a detekovaného impulzu (Dopplerov efekt, meranie rýchlosti áut). Snímač PIR teda detekuje pohyb, táto informácia spustí radarovú časť senzoru a ak oba systémy majú rovnakú informáciu o pohybe v tom prípade bude generovaný alarmový signál. Tento snímač je doporučené inštalovať teda do takých priestorov kde môže byť prúdenie vzduchu inej teploty (automatická klimatizácia, „gamatky“, konvektory ...) ako ustálená teplota vzduchu miestnosti.
Tieto snímače môžu mať podobné snímacie charakteristiky s podobným dosahom ako PIR snímače.

 
Snímač rozbita skla
Snímače rozbitia skla ktoré ponúkame sú tiež tzv. duálne a boli vyvinuté firmou C&K, Inc. USA. Podobne ako v prípade DUAL-TEC® snímačov aj tieto snímače rozbitia skla boli veľmi rýchlo prevzaté inými výrobcami. Princíp činnosti je jednoduchý, na detekciu rozbitého skla snímač potrebuje dve informácie od sklenej plochy. Prvá informácia je infravlna s veľmi nízkou frekvenciou ktorá vznikne pri prehybe sklenej plochy ešte pred roztrieštením a ďalšia informácia ktorú generuje frekvencia roztriešteného skla. Medzi týmito informáciami môže uplynúť veľmi krátky čas. Táto duálnosť zabezpečuje odoľnosť tohto snímača voči falošným poplachom.

 
Magnetický kontakt na snímanie otvorenia dverí, okna
Princíp činnosti je jednoduchý, na zárubňu dverí, rám okna nainštaluje senzorovú časť kontaktu ktorá obshuje tzv, REED relé, teda kontaky koré sa zopnú na pôsobenie magnetického poľa permanentného magnetu a na krídlo dverí, okna je inštalovaný permenentný magnet. Ak dvere, okno je zavreté magnet je v tesnej blízkosti kontaktu a kontakty REED relé sú zopnuté. Ak otvoríme dvere, okno, magnet bude vzdialený od REED relé a kontakty sa otvoria a takto dostane informáciu ústredňa o otvorených dverí alebo okna.

 
Infrazávory
Infrazávora je zariadenie ktoré zabezpečuje veľmi ostrý elektronický a neviditeľný plot alebo zábranu. Skladá sa z dvoch častí z vysielača tenkého infračerveného lúča a prijímača. Ak tento infračervený lúč je detekovaný prijímačom tak zariadenie je kľudovom stave, v prípade prerušenia tohto lúča je vyvolaný poplach. Existujú dvojlúčové, štvor- alebo ešte aj viaclúčové infrazávory. Tiež do interiéru alebo do exteriéru. Dosah týchto závor môže byť od niekoľkých 10 metrov až do 400 metrov.


meno:
heslo:

Príjem poplachových správ
- z GPRS
- z IP komunikátorov
- z tel. komunikátorov
 PCO, alarm, IP prijimac, IP prijímač

GSV7 - univerzálny GSM/GPRS
komunikátor k ENIGMA II

- 2 IP adresy
- 5 protokolov
- Heartbeat test
- 10 tel. Čísiel na SMS
- Volanie pri alarmu
- Diaľkové ovládanie
- Programovanie cez USB
- 6 vstupov
- 2 výstupy s OC
- kompatibilné s ústredňami PARADOX a DSC
- Možnosť pripojenia tel.
komunikátora
- Vlastný napájací zdroj


Android aplikácia k ústredniam SECOLink

Ovládanie ústredne, zapínanie elektrických zariadení


registrácia domény, webmaster, design & webhosting - www.poruban.sk ©2024