Web sa práve napĺňa produktami.

Zaplatenie za dodávku tovaru a služieb

1. Spoločnosť RIMI - NABDA dodá tovar a služby na základe objednávky odberateľa za dohodnutú cenu a na dohodnutú adresu v pracovné dni a vo svojej pracovnej dobe.
2. Za dodaný tovar alebo službu je možné zaplatiť:
    - V hotovosti v sídle spoločnosti RIMI – NABDA
    - Poštovou poukážkou na účet ČSOB IBAN SK97 7500 000 0040 2432 2854
    - Bankovým prevodom na účet 
ČSOB IBAN SK97 7500 000 0040 2432 2854
    - V prípade platenia podľa bodov b. a c. ako variabilný symbol treba uviesť na bankovú zloženku alebo na príkaz na úhradu variabilný symbol (číslo faktúry)

 


meno:
heslo:

Príjem poplachových správ
- z GPRS
- z IP komunikátorov
- z tel. komunikátorov
 PCO, alarm, IP prijimac, IP prijímač

GSV7 - univerzálny GSM/GPRS
komunikátor k ENIGMA II

- 2 IP adresy
- 5 protokolov
- Heartbeat test
- 10 tel. Čísiel na SMS
- Volanie pri alarmu
- Diaľkové ovládanie
- Programovanie cez USB
- 6 vstupov
- 2 výstupy s OC
- kompatibilné s ústredňami PARADOX a DSC
- Možnosť pripojenia tel.
komunikátora
- Vlastný napájací zdroj


Android aplikácia k ústredniam SECOLink

Ovládanie ústredne, zapínanie elektrických zariadení


registrácia domény, webmaster, design & webhosting - www.poruban.sk ©2024